Print

Rezultati 2014

Posle degustacije, objavljeni su rezultati za 2014. godinu :

 

Za bela vina : link

Za crvena vina : link

Za roze : link

Za dezertna vina : link