Print

PLAN AKTIVNOSTI UDRUŽENJA "SVETI TRIFUN" ZA 2012

PLAN AKTIVNOSTI UDRUŽENJA "SVETI TRIFUN" ZA 2012. GODINU:

- Organizacija Dana vina
- Organizacija Vinarijade
- Edukacije i predavanja eminentnih stručnjaka
- Posete udruženjima vinogradara i vinara Vojvodine
- Učešće na festivalima vina i bazarima hrane
- Poseta podrumu "Krstov" u Velikom Središtu
- Obilazak Iriškog vinogorja i obaveze iz plana za 2011.
- Saradnja sa TOP-om
- Saradnja sa vinarima iz Rumunije
- Radovi u vinogradu po kalendaru
- Završni radovi na ograđivanju vinograda
- Završni radovi na uređenju poodruma "Stajić"
- Kategorisanje proizvodnje vina
- Radovi na uređenju platoa vinograda i eventualno izgradnja objekta
- Održavanje redovne Skupštine udruženja